Granica/Them/Die Grenzgang


THEM

Projekt LeLe Crossmedia Production pod tytułem Granica to film dokumentalny poruszający temat, tego jak współcześnie postrzegany jest nazista. Film oscyluje wokół pytania KIM JEST NAZISTA? To co interesujące dla reżyserki filmu Róży Miszteli to, to w jaki sposób ludzie współcześnie postrzegany jest problem nazizmu a także tego kim człowiek określony tym mianem był/jest. Czy możemy sobie wyobrazić nazistę spacerującego po Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, po Piotrkowskiej w Łodzi, po Starym Mieście w Krakowie czy po Stepahnplatz w Wiedniu?

Niektóre odpowiedzi podczas próbnych wywiadów zdołały zszokować, a niektóre nawet przerazić.

Film szukając odpowiedzi na pytanie  kim jest nazista, pokazuje różne oblicza ludzkie. |
Film tries to answers to the question what is Nazim shows different human faces.

Historians and politicians may set up definitions and argue but for me, there was no answer anymore. And I have to ask myself again: what is a Nazi? I recall a story of my German friend. We studied together at the Jagiellonian University in Cracow. He told me that, once on the party, he had fallen asleep, he was drunk of course, they all were. When he woke up, he went to a bathroom, he looked at himself in the mirror and realized that someone drew “ Hitler’s mustache” below his nose. A joke, you know.


Granica| Them |Die Grenzgang

SanDiego History Center | Photo at @